תוכנית לימוד 'שבת שלי' מבית קנין הוראה

תוכנית לימוד 'שבת שלי' מבית קנין הוראה

מקדש שביעי – כראוי

הלכות שבת הוא מקצוע מהותי בהלכה, אשר יש בו פרטים רבים, וכמו שכתב המשנה ברורה בהקדמה להלכות שבת:
"אי אפשר כלל במציאות שינצל מאיסור שבת אם לא ילמוד כל הדינים על בורים היטב היטב … וראוי ונכון לכל ירא וחרד לדבר ד' לכונן חבורות ללמוד הלכות שבת כדי שלא יכשלו בם".

בתוכנית הלימוד 'שבת שלי', תקבל ידיעה בהירה הלכה למעשה בהלכות שבת, ותזכה לתואר 'קונה הוראה' בתוך שנה אחת בלבד.
כך, במקום להיתקל בכל כך הרבה שאלות גורליות בהלכות שבת, תדע לפסוק את ההלכה בבטחון ובבקיאות מופלאה.

תכנית הלימוד

השיעורים מקיפים את כלל ל"ט מלאכות שבת, בדגש על החדרת דברי הפוסקים לחיי היומיום בצורה מעשית ופרקטית.
בקורס הלכות שבת המורחב נלמדים בעיון הלכה למעשה גם הלכות קידוש, הבדלה, הדלקת נרות ועירובין.
השיעורים משולבים בהמחשות חיות, חוברות עיון וסיכום וחומרי עזר נוספים.

הצטרף עכשיו
ל'כולל' הגדול בעולם!