חושן משפט ודיינות

חושן משפט ודיינות

תוכנית לימוד 'חושן משפט ודיינות' מבית קניין הוראה

מסלול ייחודי שמקיף את הלכות ממונות ומאפשר ללומד לצלול לתפקידים מעשיים בעולם הדיינות והלכות ממונות, מתוך ידע מעשי ושימושא רבא

תכנית הלימוד

סדר הלימוד

התכנית מקיפה את הלכות ממונות הנוגעים לעולם הדיינות והממונות בני זמננו.

הלכות קניינים, שותפויות, היזקים, תחרות, ריבית, שטרות, ועוד.

הצטרף עכשיו
ל'כולל' הגדול בעולם!