פוסק סת"ם

פוסק סת"ם

'איתמחי גברא'פוסק סת"ם

'איתמחי גברא' – מסלול ייעודי למורי הוראה החפצים לקנות קנייני הוראה ושימוש למעשה גם בתחום הסת"ם, כמו גם סופרי סת"ם החפצים לשלוט בהלכות מלאכת הקודש, ולהתמחות במסורות הפסיקה מבית מרן בעל ה'שבט הלוי' זצוקלל"ה. 

תכנית הלימוד

מטרת הקורס היא לספק כלים ומיומנויות שיאפשרו להם לרכוש סמיכת יורה יורה בהלכות סת"ם לצד שימוש מעשי בהלכות המיוחדות הללו. באמצעות הקורס, המשתתפים יוכלו להרחיב את תחום סמכותם הרבנית ולהיות פוסקי הלכה מוערכים ומוכרים בתחום הסת"ם. 

במסגרת הקורס יזכו המשתתפים לתעודות סמיכה והתמחות המעידות על הכשרתם לתחום – מטעם ועדות הרבנים המוכרות. כשהעומדים בהצלחה בכל הבחינות ומתאימים לכך מטעם רבני הארגון – אף זוכים לסמיכת אמתחי גברא ואיתמחי קמיעא על הלכות סת"ם. 

הצטרף עכשיו
ל'כולל' הגדול בעולם!